Kancelaria Adwokacka Marek Figaszewski

Kancelaria Adwokacka adwokata Marka Figaszewskiego w Nowym Tomyślu, posiadająca filię w Grodzisku Wlkp., oferuje doradztwo oraz reprezentację prawną m.in. w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. 

Szeroka, aktualna wiedza prawnicza oraz niezbędne doświadczenie gwarantują świadczenie usług dostosowanych do potrzeb Klienta i osiąganie konkretnych efektów.

O Kancelarii

Kancelaria prowadzi sprawy m.in. z zakresu:

 • prawa cywilnego (sporządzanie umów, wezwań do zapłaty, pism procesowych, pozwów i wniosków, reprezentacja przed sądem m.in. w sprawach spadkowych oraz
  z zakresu prawa rzeczowego i dotyczącego nieruchomości, zobowiązaniowego w tym odszkodowawczego, porady prawne, opinie)

 

 • prawa gospodarczego (obsługa przedsiębiorstw, sporządzanie umów gospodarczych, reprezentacja przed sądem gospodarczym, rejestracja spółek, porady prawne, opinie) 

 

 • prawa karnego (obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, sporządzanie pism i wniosków, reprezentacja pokrzywdzonych - dochodzenie roszczeń, sprawy dozoru elektronicznego)

 

 • prawa rodzinnego (rozwody, separacje, alimenty, ustalenie ojcostwa, podział majątku wspólnego, ustalenie kontaktów z dzieckiem itp.)

 

 • prawa pracy (reprezentacja w sprawach sądowych pracowników
  i pracodawców, dochodzenie roszczeń pracowniczych - odszkodowanie, przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłata diet i ryczałtów za podróże służbowe itp.)

 

 • prawa administracyjnego (reprezentacja i sporządzanie pism
  w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, opinie prawne)

 

Specjalizacje